Information om Orø - Livet på Orø

Information om Orø - Livet på Orø

Go to content

Main menu

Information om Orø

Om Orø

Fakta om Orø:
Størrelse: ca. 14 kvm. (1503 ha.)
Befolknong: 831 indbyggere
Helårsboliger: ca. 500
Sommerhuse: ca.  1200

Byer på Orø:
Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby

Færgefart til og fra Orø:
Holbæk - Brønde: overfartstid ca. 30 min.
Kabelfærgen fra Hammer Bakker: overfartstid ca. 7 min.


Lystbådehavnen i Isefjorden: Orø Havn, Brønde:
Lystbådehavn: 100 pladser.
- Der er planlagt udvidelse og modernisering af  lystbådehavnen.

Fauna på Orø:
I skoven kan man med lidt hæld måde øens rådyrbestand. Der er mange harer og fasaner, og i modsætning til mange småøer, har Orø ræve og muldvarpe.

Vi har desuden en lang række fuglearter, og hvis man er rigtig heldig kan man også opleve sæler og marsvin.


Orø i tal, politik og miljø.

Øens størrelse, angivet i ha, opgives i 1950 til 1542 ha hos Trap. Samme tal har Salmonsen. Udtrykkes størrelsen i km2 er tallet hos Lademann 15 km2. Det samme er tilfældet hos Gyldendal. Trap angiver tidligere 0,26 mil2 eller 14 km2. Orø kortet taler om 14,7 km2. Mellem øens nordligste punkt og det sydligste er der en afstand på 6,5 km. Øens største brede er 4,5 km.


Befolkningens størrelse:

Danmarks Statestik skriver, at øen bebos af 831 indbyggere
(2012) fordelt på 300 husstande. Desuden ligger der omkring 1200 sommerhuse på øen. Dette sidste har en meget stor betydning på øens landskab og infrastrukture, samt færgeforbindelserne. Den faste beboelse findes i fire sammenhængende bebyggelser Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby, og som landbrugsejendomme spredt rundt om på øen.

Øens første fuldstændige folketælling blev gennemført af sognepræst Niels Østerild. Han lod alle på øen, både mænd, kvinder og børn, tælle. De blev tillige angivet med navn og alder m.m. I Bybjerg var der tilsammen 47 familer med i alt 221 personer, i Gamløse 12 familier med 52 personer og i Næsby 18 familier med 99 personer. På øen i alt: 77 familier med tilsammen 372 personer. Trap oplyser per 7 november 1950, at der i alt var 785 personer fordelt på 217 husstande.

Befolkningstal på Orø gennem årene:

                                            1787  -  372 personer
                                            1801  -  400 personer
                                            1850 -  643 personer
                                            1901  -  810 personer
                                            1930  -  885 personer
                                            1950 -  785 personer
                                            1970 -  644 personer
                                            2000 -  1007 personer
                                            2009  -  906 personer
                                            2011 -  867 personer
                                            2013 -  846 personer


(Kilde: Danmarks Statistik)

Øens politiske tilhørsforhold:

Den første april 1933 henlægges Orø under Holbæk Amt efter i godt et århundrede at have hørt under Frederiksborg Amt. Før kommunalreformen 1970 var øen en egen kommune. I dag er Orø en del af Holbæk by og dermed knyttet til Vestsjællands Amt (Nu Region Vestsjælland). Øens særlige interesser varetages af Orø beboerforening. I kommunalt regi er det øens Lokalforum, der skal kontaktes. Det skal også bemærkes, at øen i kirkelig henseende danner et eget sogn med en sognepræst i spidsen. Dette sidste er i høj grad med til at sikre en egen identitet i det lille samfund.


Fredning på øen:

På det nordlige Orø er nogle strandenge og skrænter, der omkranser Borrehoved, fredet på en strækning af ca. 1300 meter og i en brede varierende fra ca. 50 – 100 meter. Den fredede bræmme langs kysten strækker sig fra campingpladsen og badestranden på Nørrestængevej i sydvest over hovedets nordspids til det sted i sydøst, hvor skrænten holder op. Der er kun offentlig adgang langs stranden. Orøs miljø er i dag præget af 6 store vindmøller, som er placeret i vest ud mod Vestløbet. De drives af Orø Vindmøllelaug og gør øen til el-eksportør.


Socialhistorisk bemærkning:

I dag får folk i nød bistandshjælp. Tidligere var det ikke sådant; dog de forskellige sogne landet over måtte alligevel sørge for sådanne mennesker, der ikke var i stand til at klare sig og leve af et arbejde eller en formue. I Trap-udgaven fra 1898 er der med hensyn til Orø en oversigt over befolkningen, fordelt efter erhverv: 21 levede af immateriel virksomhed, 394 af jordbrug, 81 af fiskeri, 68 af industri, 24 af handel, 8 af skibsfart, 41 af andre erhverv, 32 af deres midler og 7 var under "Fattigvæsenet". Derfor indrettede man fattighuse. På Orø ligger det tidligere fattighus nær kirken og er i dag indrettet som øens museum (Ourø Minder).


Al tekst og billede på siden er revideret sidst i 2012 af Jannick Ringius Christensen.

Back to content | Back to main menu